22
Mayıs 2020

Avrupa Yeşil Mütabakatı Çağrısı Tarih: 22 Mayıs 2020 Cuma 16:51


Avrupa Yeşil Mütabakatı Çağrısı


Avrupa Komisyonu tarafından 11 Aralık 2019 tarihinde 2050 yılına kadar iklim nötr bir kıta oluşturma hedefi doğrultusunda yeni bir büyüme stratejisi olan Avrupa Yeşil Mutabakatı yayımlanmıştır. AB sanayisinin 2050 yılına kadar dönüşümünü hedefleyen Mutabakat kapsamında sanayiden tarıma, ulaştırmadan enerjiye birçok sektörde AB mevzuat ve politikaları gözden geçirilmektedir.

Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında ortaya konan hedeflere ulaşılmasına destek olmak amacıyla, Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk2020 Programı kapsamında 1 milyar Avro’luk yeni bir çağrıya çıkılması planlanmaktadır. Çağrıya, Türkiye’deki kuruluşlar tarafından da başvuruda bulunulabilecektir. Çağrıya ilişkin detaylı bilgiye https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call_en adresinden ulaşılabilir.

Avrupa Yeşil Mutabakatı çağrısı adil ve sürdürülebilir bir toplumsal geçişin sağlanması için araştırma ve yeniliği destekleyecektir. Desteklenecek projelerin Yeşil Mutabakat ana öncelikleri doğrultusunda somut ve görünür sonuçları hızlı şekilde vermesi beklenmektedir.

Bu nedenle açılacak çağrının aşağıdaki alanları desteklemesi öngörülmektedir:

· Pilot uygulamalar, demonstrasyon projeleri ve yenilikçi ürünler

· Yeşil ve dijital dönüşümün daha iyi yönetilmesi için inovasyon

· Sosyal ve değer zinciri yeniliği

Avrupa Komisyonu söz konusu çağrı programı üzerindeki çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda, 11 öncelikli alan altında 20 konu başlığı belirlenmiştir. Çağrı başlıklarının son haline getirilmesi amacıyla, Avrupa Komisyonu tarafından anket çalışması başlatılmıştır.

Anket kapsamında paydaşların ilgilendikleri alan özelinde görüşlerini iletmeleri beklenmektedir.

Alan özelindeki anketlere aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir:

· Call area 1: Increasing climate ambition: cross-sectoral challenges (https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/climate-ambition-and-impact-cross-cutting-solutions_en)

· Call area 2: Clean, affordable and secure energy (https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/clean-affordable-and-secure-energy_en)

· Call area 3: Industry for a clean and circular economy (https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/industry-clean-and-circular-economy_en)

· Call area 4: Energy and resource-efficient buildings (https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/energy-and-resource-efficient-buildings_en)

· Call area 5: Sustainable and smart mobility (https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/sustainable-and-smart-mobility_en)

· Call area 6: Farm to Fork (https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/farm-fork_en)

· Call area 7: Restoring biodiversity and ecosystem services (https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/restoring-biodiversity-and-ecosystem-services_en)

· Call area 8: Zero-pollution, toxic-free environment (https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/zero-pollution-toxic-free-environment_en)

· Call area 9: Strengthening our knowledge in support of the European Green Deal (https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/strengthening-knowledge_en)

· Call area 10: Empowering citizens for transition towards a climate neutral, sustainable Europe (https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/empowering-citizens-transition_en)

· Call area 11:Accelerating the clean energy transition and access in partnership with Africa (https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/clean-energy-africa-and-mediterranean_en)

İlgili anketlere görüş iletilmesi için son tarih 3 Haziran 2020dir. Anket çıktıları göz önüne alınarak çağrı programının Eylül ortasında yayımlanması ve çağrı başvuruları için son tarihin Ocak 2021 olması beklenmektedir.