6
Nisan 2018

2523 TÜBİTAK- NRF Ortak Proje Çağrısı Açıldı Tarih: 6 Nisan 2018 Cuma 09:00TÜBİTAK ile Güney Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) arasında imzalanmış olan “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Protokolü” çerçevesinde, 2019-2021 yıllarında desteklenmek üzere ikili işbirliği çağrısı açılmıştır. 2523 kodlu programa başvurular 6 Nisan 2018’den itibaren alınmaya başlanmış olup, son başvuru tarihi 1 Haziran 2018’dir.

 

 Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Güney Koreli araştırma kuruluşunda çalışan araştırmacı(lar) ile proje ortağı olarak kendilerinin anlaşmaları gerekmektedir. Çağrıya başvuru için herhangi bir konu sınırlaması bulunmamaktadır.

 

Çağrı kapsamında, Türkiyedeki proje ortaklarının TÜBİTAKa, Güney Koreli proje ortaklarının ise NRF’e başvurmaları gerekmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir. TÜBİTAK ve NRF kendilerine iletilen proje önerilerini kendi bilimsel değerlendirme kriterlerine göre değerlendirmektedir. Her iki kuruluş incelenen proje önerileri hakkındaki kararlarını birbirlerine bildirmekte, sadece iki tarafça da uygun bulunan projeler desteklenmektedir. Çağrı sonucunda, toplam 5 projenin fonlanması planlanmaktadır.

 

 Projeler kapsamında yapılacak bilim insanı değişimlerinde gönderen taraf tüm seyahat masraflarını karşılamaktadır. Yurt dışı seyahat desteğinin yanı sıra Türk tarafına TÜBİTAK tarafından ayrıca TÜBİTAK 1001 Programı mali esasları çerçevesinde araştırma desteği de verilmektedir. Her bir proje için yıl içinde bir yönden diğer yöne (Koreden Türkiyeye ya da Türkiyeden Koreye) yapılacak bilimsel ziyaretlerin toplam süresi 2 ayı geçmeyecektir.

 

 TÜBİTAK- NRF İşbirliği Programı çerçevesinde ortak proje önermek isteyen Türk ortaklar proje başvurularını elektronik olarak 2523 kodlu programa http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden 1 Haziran 2018 saat 17.00’a kadar* yapabilecektir. Islak imzalı belgelerin ise 8 Haziran 2018 tarihine kadar TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı’nın aşağıdaki adresine posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. Eksik başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.