2
Nisan 2018

EIG CONCERT-Japan Ortak Çağrısı Açıldı Tarih: 2 Nisan 2018 Pazartesi 09:00EIG CONCERT-Japan Ortak Çağrısı Açıldı

Japonya ile Avrupa ülkeleri arasında araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinin koordinasyonunu hedefleyen bağımsız bir platform olan EIG CONCERT-Japan kapsamında "Fonksiyonel Gözenekli Malzemeler" alanındaki ortak çağrı 2 Nisan 2018 tarihinde açılmıştır.

EIG CONCERT-Japan Ortak Çağrı kapsamında bu alanda çok ortaklı üç yıllık araştırma projeleri desteklenecektir. Çağrıya proje önerisi sunmak için son tarih 11 Haziran 2018’dir. EIG CONCERT-Japan 2018 yılı ortak çağrısına, Japonya, Türkiye, İspanya, Almanya, Slovakya, Çekya, Bulgaristan, Litvanya ve Fransadan araştırma fon kuruluşları katılmaktadır. Söz konusu çağrı çerçevesinde, Japonya’dan en az bir ve çağrıya katılan en az iki farklı Avrupa ülkesinden iki ortağın katılımıyla oluşturulacak olan en az üç ortaklı konsorsiyumlar desteklenecektir. 11 Haziran 2018’de kapanacak olan çağrıya başvurular elektronik ortamda, İngilizce olarak, https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/eig_jc2018 adresinde yer alan elektronik başvuru sistemi kullanılarak gerçekleştirilecektir.

Çağrı ile ilgili detaylara ve çağrı metnine http://www.concert-japan.eu/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 ÖNEMLİ NOT: Eşzamanlı Ulusal Ön Başvuru/Kayıt Süreci:

 EIG CONCERT-Japan uluslararası ortak çağrısına başvuran Türk tarafı ortakların TÜBİTAK 1509 veya 1001 programlarına eşzamanlı ön başvuru/kayıt yapmaları gerekmektedir. Ulusal ön başvuru/kayıt yapmayan ya da belgeleri eksik olan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Özel sektör kuruluşlarının ön kayıt başvurularının TEYDEB 1509 programına; araştırma enstitüsü ve üniversite personeli olan araştırmacıların ön başvurularının ise ARDEB 1001 programına yapılması önerilmektedir.

 TÜBİTAK 1509 Programı için Ön Kayıt:

 Türkiye’den katılan firmaların TEYDEB ön kayıt işlemlerini

 PRODİS https://eteydeb.tubitak.gov.tr/prodis.htm adresi üzerinden tamamlanması, gerekli ön kayıt belgelerinin ve personel özgeçmişlerinin basılı olarak posta veya kurye ile TÜBİTAK’a gönderilmesi için son tarih 14 Haziran 2018, Türkiye saati ile 17.00’dir. Bu tarihten sonra gönderilen başvurular işleme alınmayacaktır. Yalnızca uluslararası değerlendirme sonucu olumlu olan projeler için TÜBİTAK 1509 programı Proje Öneri Bilgileri Formunun (AGY103) doldurulması gerekmekte olup, bu durumda olan firmalara uluslararası değerlendirme sonuçları açıklandıktan sonra TÜBİTAK - TEYDEB tarafından bilgilendirme yapılacaktır.

 * TÜBİTAK 1509 Programına ilişkin ayrıntılar için,

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/uluslararasi-ortakli-destek-programlari/icerik-1509-tubitak-uluslararasi-sanayi-ar-ge-projeleri-destekleme-programi

 TÜBİTAK 1001 Programı için Ön Başvuru:

 TÜBİTAK 1001 programı kapsamında ise https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresinde belirtilen şekilde 11 Haziran 2018’e kadar ön başvuru yapılıp, basılı kopyaları ise 22 Haziran 2018’e kadar aşağıdaki adrese posta yoluyla iletmeleri beklenmektedir.