21
Aralık 2017

IPARD II Programı Üçüncü Çağrı İlanı Açıldı! Tarih: 21 Aralık 2017 Perşembe 09:00


Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2014 – 2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi) Üçüncü Başvuru Çağrı İlanı Açıldı!


PROGRAMIN KAYNAĞI:

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu Katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ:

Bu “Başvuru Çağrı İlanı” kapsamında sadece “TARIMSAL İŞLETMELERİN FİZİKİ VARLIKLARINA YÖNELİK YATIRIMLAR” tedbiri ile “ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME” tedbiri kapsamında başvurular kabul edilecektir.

Desteklenecek sektörler, destek oranı ve destek bütçesi şu şekildedir;

Üçüncü Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri en fazla 18 ay olarak planlanmalıdır. Başvuru kurallarını içeren Başvuru Çağrı Rehberi (Versiyon 3.0) www.tkdk.gov.tr adresinden temin edilebilmekte olup detaylı bilgi için;

HASAN YILDIRIM

Proje ve İş Geliştirme Sorumlusu

Tel: 0 551 219 48 27

Mail: [email protected]