5
Aralık 2017

4. Çevrimsel Kanser Avrupa Araştırma Projeleri Uluslararası Ortak Çağrısı (JTC2017) Tarih: 5 Aralık 2017 Salı 09:004. Çevrimsel Kanser Avrupa Araştırma Projeleri Uluslararası Ortak Çağrısı (JTC2017)

Özel Koşullar: Türkiye’den çağrıya katılım sağlayacak araştırmacıların TÜBİTAK’a ulusal başvuru yapması zorunludur. Konuyla ilgili detaylı açıklama Aralık ayı sonunda yapılacaktır.

TRANSCAN-2 JTC2017 çağrısına sunulan projeler TÜBİTAK tarafından ARDEB 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenecek olup, program hakkında detaylı bilgiye erişmek için tıklayınız.

Çağrı Kodu: TRANSCAN-2 JTC2017

Çağrı Açıklaması: TRANSCAN-2 Çevrimsel Kanser Araştırmaları ERA-NET Projesi, Avrupa Komisyonu tarafından, Ufuk 2020 Programı alt alanlarından Sağlık, Demografik Değişim ve Refah (Health, Demographic Change and Wellbeing) kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın ortak olarak yer aldığı bir projedir. Proje kapsamında, ulusal  kanser araştırmaları programların eşgüdümü, araştırma önceliklerinde birlik sağlanması, veri paylaşımı, işbirliklerinin arttırılması ve ortak uluslararası çağrılara çıkılması hedeflenmektedir.TRANSCAN-2 projesinin amacı ulusal ve bölgesel çevrimsel kanser araştırmaları yapan fonlama kuruluşlarını bir araya getirerek; temel, klinik ve epidemiyolojik kanser araştırmalarının entegrasyonunun sağlanması ve Avrupa çapında kanserin görüntülenme, erken teşhis, prognoz, tedavi ve bakımının kolaylaştırılmasıdır.

4. Transcan-2 ortak araştırma çağrısına, 18 ülke katılım sağlayacağını beyan etmiştir: Avusturya, Belçika, Estonya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İsrail, İtalya, Letonya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, İspanya, Tayvan ve Türkiye.

Çağrı Konusu: Nadir Kanserlere Yönelik Çevrimsel Araştırmalar

TRANSCAN-2 Projesi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

2017 Çağrısı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

Sorularınızı [email protected] adresine iletebilirsiniz.

Call Openning Date: 5 Aralık 2017

Çağrı Kapanış Tarihi: 6 Şubat 2018

Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı: 720000 TL

Çağrı Bağlantısı: http://www.transcanfp7.eu/index.php/calls/fourth-joint-transnational-cal...

Tematik Alanlar: Sağlık

Başvuru Sahibinin Profili: TÜBİTAK Bilgi Notuna ulaşmak için tıklayınız

Detay için tıklayınız

Öncelikli Alanlar: Nadir kanserler, Klinik çalışmalar, İlaç araştırmaları, Sağlık - Health