9
Kasım 2017

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ'NDEN SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİNE TAM DESTEK Tarih: 9 Kasım 2017 Perşembe 15:31


Selçuk Üniversitesi Sanayi İşbirliği Projeleri, Öğretim Üyeleri'nin bir sanayi kuruluşu ile müşterek yürüttükleri Ar-Ge projelerine destek sağlamaktadır.


Yeni bir ürün üretmek,

Mevcut bir ürünü geliştirmek,

Mevcut bir ürünü iyileştirmek,

Ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, 

Maliyet düşürücü nitelikte yeni teknikler veya yeni üretim teknolojileri geliştirmek istiyorsanız;

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİ TAM SİZE GÖRE

Proje destek süresi en fazla 36 aydır.

Proje bütçesinin bir üst sınırı olmadığı gibi, Selçuk Üniversitesi proje bütçesi ne kadar olursa olsun maksimum 50.000 TL  Proje Desteği vermektedir.

Proje bütçesinin en az %50si ilgili sanayi kuruluşu tarafından karşılanır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

  • Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeleri ile müşterek çalışacak ;
  • Sektörüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan,
  • Türkiyede yerleşik olan,
  • Proje sonuçlarını Türkiyede uygulamayı taahhüt eden sermaye şirketleri

proje başvurusunda bulunabilir.

Başvurular süresiz açık olmakla birlikte, yılın her günü Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeleri tarafından bapotomasyon.selcuk.edu.tr adresinden online olarak yapılabilir.

Sözleşme süreci ;

Projenin tarafı olan Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi, ilgili kuruluşun yetkilisi ve ilgili kuruluşta projeden sorumlu olacak araştırmacının imzalarının yer aldığı ve ortaklar arasında projeye ilişkin görev, yetki, sorumluluk, fikri ve sınai mülkiyet hakları, patent, tescil ve projelerde ortaya çıkacak bilginin paylaşımını düzenleyen bir anlaşma imzalanır.

Detaylı Bilgi İçin;

Güvenç TEKNEOĞLU

Proje ve İş Geliştirme Sorumlusu

Tel:+90 507 482 21 77

E-Posta: [email protected]