17
Kasım 2017

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ GIDA VE BİYOTEKNOLOJİ ALANINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ Tarih: 17 Kasım 2017 Cuma 08:30 Yer: Hilton Garden Inn OtelÜniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zümrüt Begüm ÖGELin koordinatörü olduğu "Gıda ve Biyoteknoloji Alanında Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi" TÜBİTAK-BİDEB "2237-Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı" tarafından desteklenmektedir.

AMAÇ VE KAPSAM:

TÜBİTAK-BİDEB bünyesindeki “2237-Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı” desteği ile düzenlenecek olan bu eğitimin amacı; Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ve diğer üniversitelerdeki öğretim elemanlarının ve kamu kurumlarında görev yapan Doktoralı çalışanlarına ve Doktora öğrencilerine TÜBİTAK destekli araştırma projeleri hazırlamaları ve sunmaları konusunda gerekli alt yapı eğitimini vermek ve proje hazırlama geleneğinin  geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

 ‘Gıda ve Biyoteknoloji Alanında Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi’, özelinde, Gıda ve Biyoteknoloji alanında bilimsel araştırma projeleri için özgün konu bulma, proje önerisi hazırlama, proje yönetimi ve projeyi başarılı bir şekilde sonuçlandırma, projeden katma değer ve yayın üretme konularında katılımcıların kapasitelerinin artırılması yanısıra disiplinlerarası çalışmaları teşvik etmeyi, ve ülkemiz ve bölge için stratejik önemi olan teknoloji alanlarında ortak proje geliştirilmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

 Verilecek olan eğitim ile katılımcılarınTÜBITAK  1001, 1003, 3501 vd. projelerinin hazırlanması ve sunulması aşamalarında nelere önem vermeleri gerektiği vurgulanacaktır. Bu kapsamda, proje hazırlama öncesi bilinmesi gereken temel kavramlar, bilimsel araştırma proje konusunun seçimi için izlenecek adımlar, hipotez kurgulama, bilimsel araştırmanın planlanması, araştırma sonuçlarının analizi ve değerlendirilmesi gibi konularda etkileşimli seminerler verilecektir. Proje puanlamasında sözü edilen özgün değer, yaygın etki, yapılabilirlik gibi kavramların içeriğinin daha iyi anlaşılması bakımından eğitimde bir uygulama da yaptırılacaktır. Katılımcılara kabul ve ret edilmiş proje örnekleri sunularak, kazandıkları bilgilerin pekiştirilmesi amacı ile bir panel provası gerçekleştirilecektir.

DESTEK DURUMU

TÜBİTAK-BİDEB bünyesindeki "2237-Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı" tarafından desteklenen ‘GIDA VE BİYOTEKNOLOJİ ALANINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ’ 17-19 Kasım 2017 tarihlerinde Konya Hilton Garden Inn otelde düzenlenecektir. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, diğer üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşlarından toplamda 50 kişiye destek verilecektir. Hedef kitle kapsamında programa katılması planlanan 21 kişinin konaklama-iaşe ve seyahat ücretleri ve geriye kalan 29 kişinin iaşe ödemesi TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Konya Hilton Garden Inn ile yaptığımız sözleşme kapsamında 21 kişi için 16 Kasım 2017 Perşembe günü  öğleden sonra otele giriş ve 19 Kasım 2017 Pazar günü otelden çıkış yapılacaktır.

 Şehir-içi yol masrafları karşılanmamaktadır.

 YÜKÜMLÜLÜKLER

‘GIDA VE BİYOTEKNOLOJİ ALANINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ’ ne katılacak katılımcıların masrafları TÜBİTAK-BİDEB “2237-Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı” bünyesinde TÜBİTAK tarafından desteklenecektir. Etkinlik 3 tam gün süreli olarak Konyada gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda proje ekibi ve faydalanıcılar TÜBİTAK tarafından öngörülen yükümlülükleri kabul ederler. Katılımcıların toplantıya kişisel bilgisayarları ve proje fikirleriyle katılmaları beklenmektedir. Katılımcılar tüm eğitim programına katılmalıdırlar. Katılımcılara etkinlik notları ve katılım belgesi verilecektir.

 KATILIMCI KRİTERLERİ

Etkinlik için katılımcı seçiminde TÜBİTAK tarafından belirlenen kriterler dikkate alınmıştır. Buna göre katılımcıların sahip olması gereken kriterler aşağıdaki verilmiştir:

 

Yeterliliğini almış ve tezinin son aşamasındaki doktora öğrencileri ile doktora derecesi veya tıpta uzmanlık derecesine sahip araştırmacı olmak,

Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmamış olmak,

İntihalden ceza almamış olmak.

Katılımcıların seçiminde, daha önce sunduğu ancak olumsuz sonuçlanmış projesi olan adaylara öncelik verilecektir. Daha önce sunduğu bir projesi olsun veya olmasın, katılımcıların eğitime gelmeden önce, eğitim sırasında üzerinde çalışabilecekleri bir olası proje başlığı ile gelmeleri gerekmektedir.

DÜZENLEME KURULU

Koordinatör

Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel - Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Mustafa Ersöz - Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi, Kimya Bölümü
Prof. Dr. Menşure Özgüven - Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı
Dr. Mehmet Kürşat Işık - Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, SARGEM Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürü

 

EĞİTİMCİLER

Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel - Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Ersöz - Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi, Kimya Bölümü
Prof. Dr. Menşure Özgüven - Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı
Doç. Dr. Ercan Kurar - Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Doç. Dr. İmren Hatay Patır - Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi, Kimya Bölümü

 

ETKİNLİK PROGRAMI

Etkinlik Programı

 

BAŞVURU FORMU

Adayların sayfanın alt kısmından temin edecekleri başvuru formunu doldurup özgeçmişleri ile birlikte [email protected] adresine iletmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi  01 Kasım 2017 Çarşamba mesai bitimidir (Saat 18:00). Başvurusu kabul edilen adaylara 6 Kasım 2017 tarihinde kabul bilgi maili gönderilecektir.

 

ÖNEMLİ TARİHLER

Duyuru: 18 Ekim 2017

Son Başvuru Tarihi: 01 Kasım 2017

Başvuruların Değerlendirilip Adaylara Bildirilmesi: 06 Kasım 2017

Etkinlik Tarihi:17 - 19 Kasım 2017

 

ETKİNLİK YERİ

 

Hilton Garden Inn Otel

Aziziye Mahallesi, Kışlaönü Sokak 4, 42030, Konya, Türkiye
T: 0332 221 60 00

 

Etkinlik Koordinatörü:
Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı
Tel: 0332 223 54 88
e-mail: [email protected]

 

İrtibat:
Dr. M. Kürşat IŞIK
SARGEM Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürü
Tel: 0332 223 54 21
e-mail: [email protected]

 

Ekler

TUBİTAK 2237 başvuru formu.docx