18
Ekim 2017

4004- DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI ÇAĞRISI ÖN DUYURUSU Tarih: 18 Ekim 2017 Çarşamba 14:094004- DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI ÇAĞRISI ÖN DUYURUSU

Sayın İlgili,

2017-2018 Dönemi 4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları çağrısına başvuruların 2017 yılı Kasım ayı içerisinde http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr/ adresi üzerinden alınması planlanmaktadır.

Çağrı Amacı:

4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları çağrı programı, bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bunu yaparken de bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde aktarılmasını amaçlamaktadır. Bu projelerde; katılımcılara olabildiğince fazla bilgi aktarılması değil, katılımcıların basit bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda projelerde aşağıdaki kazanımlar sağlanacaktır:

 Olay ve olguların bilimsel bakış açısıyla anlaşılmasını desteklemek,

 Katılımcıları izleyici ve dinleyici konumundan çıkarıp, aktif görevler vererek onları “yapanyaşayan” konumuna getirmek, bu yolla anlamlı öğrenmeyi sağlamak,

 Etkileşimli uygulamalarla, katılımcıların bilime bakış açısının olumlu yönde gelişmesine katkıda bulunmak,

 Bireylere bilimsel düşünme becerileri kazandırarak onların bilimsel çalışmalar konusunda özgüvenlerini geliştirmek ve pekiştirmek,

 Elde edilen kazanımlara dayalı olarak katılımcılarda girişimciliğin ve bireysel yaratıcılığın gelişimine katkı sağlamaktır.

Çağrı Kapsamı:

Doğa, bilim, teknoloji ve mühendislik konularında farkındalık oluşturmak amacıyla hedef kitlenin bilimsel konuları, kavramları ve süreçleri gözlem ve uygulamalarla anlamasına ve anlamlandırmasına imkân sağlayan ve belirli bir program dâhilinde gerçekleştirilen etkinlikler, konaklamalı veya konaklamasız eğitim programlarıdır.

Çağrı Alanları:

Proje önerileri aşağıdaki alanlardan bir veya birkaçını kapsamalıdır:

 Doğa Bilimleri

 Mühendislik ve Teknoloji Alanları

 Tıbbi Bilimler

 Tarımsal Bilimler

 Sosyal ve Beşeri Bilimler

Hedef Kitle:

Bilim ve Toplum Projeleri bütün topluma hitap etmekle birlikte, projenin hedef kitlesi aşağıdaki gruplardan bir ya da birkaçını kapsayabilir:

 Okul öncesi çocuklar

 İlkokul öğrencileri

 Ortaokul öğrencileri

 Lise ve dengi okul öğrencileri

 Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora)

 Öğretmenler ve öğretmen adayları

 Kamu personeli

Başvuru Koşulları:

 TÜBİTAK tarafından desteklenen Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları projelerinde yürütücü olmanın koşulları şunlardır (bu koşulların birlikte sağlanması gerekmektedir):

i) Bir üniversitede veya kamu kurum/kuruluşunda tam zamanlı personel olmak

ii) En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak

 Proje başvuru sırasında ve kabul edilen projelerin yürütülmesi sürecinde aşağıdaki görevlerde bulunan kişiler yürütücü olamazlar veya yürütücülüğe devam edemezler, ancak uzman ya da eğitmen olarak görev alabilirler:

i) Üniversitelerde; rektör, dekan, enstitü müdürü (araştırma enstitüleri hariç), yüksekokul müdürü, meslek yüksekokulu müdürü ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları

ii) Kamu kurum ve kuruluşlarında; vali, kaymakam, belediye başkanı, müsteşar, genel sekreter, genel müdür, başhekim, daire ve grup başkanı, il ve ilçe millî eğitim müdürleri ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları

Nereye ve Nasıl Başvurulabilir?

Başvurular, http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr adresinden ARBİS bilgileri ile giriş yapılarak çevrimiçi yapılacaktır.

Başvuruya ait tüm belgeler başvuru sistemine yüklenilecek olup, proje başvurusu elektronik ortamda “Nitelikli Elektronik Sertifika (E-imza)” ile imzalanacaktır.

4004– Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları çağrısı ile ilgili detaylı bilgi için: http://tubitak.gov.tr/4004