28
Temmuz 2017

33 Yeni Çağrı Açıldı Tarih: 28 Temmuz 2017 Cuma 00:00


1511 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı Kapsamında 33 Yeni Çağrı Açıldı


Bilgi ve İletişim Teknolojileri öncelikli alanında 9, Enerji öncelikli alanında 5, Otomotiv öncelikli alanında 6, Sağlık öncelikli alanında 3, Gıda öncelikli alanında 3, Makine İmalat öncelikli alanında 4,Havacılık-Uzay alanında 1, Kimya alanında 1 ve Metal-Madencilik alanında 1, olmak üzere toplam 33 çağrı için ön kayıt son tarihi 28 Temmuz 2017, çağrı kapanış tarihi ise 18 Ağustos 2017 17:30 olarak belirlenmiştir.

DESTEKLEMEYE İLİŞKİN  BİLGİLER

  • Bu program kapsamında desteklenecek projelerin konu ve kapsamı, başvuruya ilişkin koşullar çağrı duyurusunda belirtilecektir.
  • Projeler tek aşamada doğrudan proje önerisi alınarak değerlendirilecektir. 
  • Programda proje limitleri çağrı duyurusunda belirlemek üzere, destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 olarak uygulanacaktır,
  • Kabul edilen bütçenin %10’u kadar tutar genel gider ödemesi olarak destek kapsamına ilave edilecektir,
  • Birden fazla transfer ödemesi (ön ödeme) verilebilecektir.