27
Nisan 2017

UNİKOP PATENT 2017 Tarih: 27 Nisan 2017 Perşembe 10:00 Yer: TÜYAP Fuar Merkezi/KONYA


Konya Ticaret Odası, UNİKOP, KTO Karatay Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Konya Teknokent/Selçuk TTO ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliği ile düzenlenen “UNİKOP PATENT 2017” 27-28 Nisan 2017 tarihleri arasında TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.


Konya Ticaret Odası, UNİKOP, KTO Karatay Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Konya Teknokent/Selçuk TTO ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliği ile düzenlenen “UNİKOP PATENT 2017”  27-28 Nisan 2017 tarihleri arasında TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. 

UNİKOP Patent 2017, TÜYAP Fuar Merkezi’nde 27-30 Nisan tarihleri arasında Konya Endüstri Zirvesi (KONELEX 2017, KONMAK 2017, İSKON 2017 ve KONYA SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI) ile eş zamanlı olarak düzenlenecektir.

Toplam ziyaretçi sayısının 70.000 dolaylarında olması ve sergilenen patentlere yoğun talep olması beklenen etkinliğe patent müracaatında bulunmuş olan akademisyenlerin ve diğer buluş sahipleri başvurabilmektedir.

Aynı zamanda etkinlikte teknolojik ve finansal iş birliklerinin oluşturulmasına yönelik olarak üniversite, araştırma merkezleri ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya getirilmesi planlanmaktadır.

UNİKOP Patent Fuarı’nın Amacı;

Fikri ve Sınai Mülkiyet farkındalığını artırarak özel sektör kuruluşlarını ve üniversite bünyesindeki akademisyen ve öğrencileri bilinçlendirmeyi desteklemek,

Patent müracaatı yapmış fikirler ile ilgili olarak, bilgi ve görüş alışverişine imkan tanımak, teknolojik ve finansal işbirliklerinin oluşturulmasına yönelik üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif katılımlarını sağlamak,

Akademisyenlerin, gerçek veya tüzel kişi niteliğindeki araştırmacıların patent müracaatına konu fikirlerinin sergilenmesi ve bu patent müracaatlarının ticarileşebilmesi amacıyla üretim ve hizmet sektörü temsilcilerine sunmalarını sağlamak, yeni ortaklıkların başlatılmasına destek vermek,

İkili görüşmeler yoluyla patentlerin ve patentli fikirlerin özel seanslarla yatırımcılarla buluşmasını sağlamak,

Ürün veya teknoloji geliştirme konusunda birbirini tamamlayıcı veya destekleyici nitelikte ürün veya hizmet sağlayıcısı konumundaki kişi veya kuruluşların ürün/hizmet/faaliyetlerini birbirlerine tanıtmak, Ar-Ge amaçlı kümelenmeler ve iş birlikleri oluşturulmasına destek vermektir.

UNİKOP Patent 2017’ye patenti olan ya da patent başvurusu bulunan buluş sahipleri ve yatırımcılar www.unikoppatentfuari.com adresi üzerinden 20.03.2017 ve 17.04.2017 tarihleri arasında başvurularını yapabilirler.